Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2012

mixture
15:25
2529 cf49 390
Reposted byiamsotiredofmyfeelingspoulerpannaniczyjablue-berryAgainWonderlandstefa
mixture
15:25
2494 3d05 390
mixture
15:24
2399 70c7 390

July 14 2012

mixture
18:28

-Miłość jest jak morderca. Wcale nie jest ślepa. To kanibal o wyjątkowo ostrym wzroku.

-A co jada?

-Przyjaźń.

— Stephen King. "Christine"
mixture
16:05
Za­leży mi na in­nych ludziach, tyl­ko nie pot­ra­fię niekiedy oce­nić kto przy­jacielem, a kto wro­giem. Po­za tym mam sil­ne za­burze­nia pa­mięci i nie poj­muję, dlacze­go nag­le in­ni przes­tają się do mnie odzywać.
Reposted fromshapeofmyheart shapeofmyheart viacytaty cytaty
mixture
16:04
Najmocniej pada na tych, którzy najbardziej zasługują na słońce.
Reposted fromwhateveer whateveer
mixture
16:03
Czasami oczekujemy więcej od innych, ponieważ my zrobilibyśmy o wiele kurwa więcej dla nich.
Reposted fromwhateveer whateveer

July 12 2012

mixture
15:08

July 09 2012

mixture
18:30

Chociaż nie jestem winny, tępy ból zapijmy.Tak bardzo czuję się bezsilny.

— PIH
mixture
18:30
Im wyżej wzlatujemy, tym mniejsi wydajemy się tym co nie umieją latać.
— F.Nietzsche
Reposted bylight-pink-nancyzanimpojdeCuukierekimpreskalithiumowaperfumka

July 08 2012

mixture
14:50
Nie ma już powrotu. Czujesz to. I próbujesz sobie przypomnieć, w którym momencie to wszystko się zaczęło. I odkrywasz, że zaczęło się wcześniej niż myślisz. Długo wcześniej. I to w tej chwili zdajesz sobie sprawę z tego, że to wszystko zdarzyło się tylko raz. I nieważne jak bardzo się starasz nigdy nie poczujesz się taki sam. Nie będziesz nigdy się czuć jak trzy metry nad niebem.
— Trzy metry nad niebem
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory

July 06 2012

mixture
19:48
Jak mam pić - pójdą ze mną, a jak płakać - nikt nie przyjdzie.
— HuczuHucz
Reposted frompsychoza psychoza
mixture
19:46
9046 9452 390
Reposted fromglasswicc glasswicc

July 05 2012

mixture
20:33
Znów mam ochotę uciekać
po prostu wyjść z domu
wsiąść do czegokolwiek
trafić do miejsca w którym poczuje się wolny
W którym nikt mnie nie zna
Spotkać kogoś kto nie oceni mnie po twarzy i mieniu
Opowiedzieć mu wszystko o sobie
przeżyć coś wyjątkowego a później zwyczajnie zniknąć
nie mam domu

Reposted fromboyofdynamite boyofdynamite viacytaty cytaty
mixture
12:58
9655 c09f 390
Reposted fromajlowiu2 ajlowiu2
mixture
12:58
9667 f080 390
Reposted fromajlowiu2 ajlowiu2
mixture
12:55
9663 31b4
Reposted fromajlowiu2 ajlowiu2
mixture
11:26
Mówią, że zakończone przyjaźnie nigdy nie były przyjaźniami, ja jednak cholera wiem, że oni byli dla mnie wtedy więcej niż ważni. To tylko drogi, które trzeba było wybrać, nas poróżniły. 
Reposted frommefir mefir viaprzyjaciel przyjaciel
mixture
11:25
Czasami przyjaciele stają się wrogami, ale gorzej jeśli staną się obcymi.
— Hayley Williams
Reposted fromlittlefool littlefool viaprzyjaciel przyjaciel
mixture
11:23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl